Welcome to Poland | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Welcome to Poland

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 400 000 PLN .

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała środki finansowe w wysokości 398 705,12 zł na projekt pt.: „Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsce dla studentów zagranicznych.”, który będzie realizowany przez pracowników WZIE PG.  Łączne dofinansowanie dwóch wydziałowych projektów (Spinaker i Welcome to Poland) przyznanych w kwietniu i maju 2021r. przez NAWA przekracza milion złotych.

Projekt będzie trwał 2 lata (06.2021-06.2023) i ma na celu rozwój Wydziału w obszarze internacjonalizacji, głównie poprzez:

  • zacieśnianie współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Wydziału, regionu i kraju,
  • wsparcie działań informacyjno-promocyjnych Wydziału w celu rekrutacji kandydatów z państw wschodnich,
  • podniesienie poziomu obsługi międzynarodowych kandydatów i studentów WZiE.

W skład zespołu projektowego wchodzą: dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni, mgr Barbara Jacewicz, lic. Anna Kolka, mgr Dominika Tabasz, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski, mgr Paweł Jacewicz - Kierownik Projektu.