Dyplomowanie | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dyplomowanie

Od 1 października podstawową formą egzaminu dyplomowego jest forma stacjonarna.

Podanie o formę zdalną (znajdujące się w zakładce Studenci > Organizacja studiów > Dyplomowanie > ABC Dyplomanta), należy złożyć jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

Informujemy, że podczas stanu epidemii, złożenie pracy dyplomowej jest jednoznaczne z wgraniem jej do systemu mojaPG.
Pracę w wersji papierowej i elektronicznej składa się do dziekanatu dopiero podczas odbioru dyplomu.

Poniższe dokumenty (podpisane i zeskanowane) należy dostarczyć do dziekanatu mailem:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, podpisany przez opiekuna pracy i kierownika katedry (do pobrania ze strony WZiE - zakładka Studenci > Organizacja studiów > Dyplomowanie > ABC Dyplomanta),
  • podpisane 2 oświadczenia o przestrzeganiu praw autorskich, pobrane z portalu Moja PG i ze strony WZiE (znajdujące się w zakładce Studenci > Organizacja studiów > Dyplomowanie > ABC Dyplomanta),
  • dla chętnych - podanie o odpis dyplomu/suplementu w języku angielskim (wzór podania można znaleźć na portalu Moja PG).

ABC Dyplomanta

Promotorzy

Profile i specjalności