Zarządzanie Inżynierskie Gdańsk. Stacjonarne. Niestacjonarne - ZiE

Treść strony

Zarządzanie inżynierskie

Jeśli interesujesz się techniką, ekonomią i zastanawiasz się, jaki kierunek studiów wybrać, postaw na zarządzanie inżynierskie w Gdańsku. Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Na studiach z zarządzania inżynierskiego proponujemy Ci wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych, godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Jeśli dodamy do tego umiejętność zarządzania projektami i wykorzystywania narzędzi informatycznych, otrzymamy absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na pole nieograniczonych możliwości. Studia w Gdańsku oferują Ci szerokie możliwości rozwoju i perspektywę ciekawej pracy zawodowej.


Zarządzanie inżynierskie w Gdańsku - profile studiów

 

Profile: Zarządzanie procesami organizacji, Zarządzanie technologiami informatycznym

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 7 semestrów (stacjonarne), 8 semestrów (niestacjonarne)

Tytuł do uzyskania: inżynier

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt dla obywateli Polski 1900 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
  • matematyka
  • przedmiot dodatkowy: fizyka
  • j. polski
  • j. obcy

Studia z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku - co zyskujesz?

Po ukończeniu studiów z zarządzania inżynierskiego otrzymasz ceniony na rynku pracy tytuł inżyniera. W ramach zajęć z zarządzania inżynierskiego (zarządzania technologiami informatycznymi i zarządzania procesami organizacji) zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania oraz nauk społecznych, a także poznasz zasady projektowania systemów produkcyjnych oraz planowania procesu produkcji. Nauczysz się również dostrzegać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji i wprowadzać odpowiednie zmiany. Na co jeszcze możesz liczyć?

  • Podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami — otrzymujesz od nas bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy;
  • masz możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz programu wymiany MOST.

Zarządzanie inżynierskie - perspektywy zatrudnienia

Jako absolwent kierunku zarządzanie inżynierskie masz możliwość zatrudnienia w wielu branżach jako menadżer, prowadząc własną działalność gospodarczą, w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych czy też w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. Inne sektory, gdzie możesz zdobyć zatrudnienie, to między innymi:

  • projektowanie procesów i systemów produkcyjnych,
  • inżynieria jakości,
  • zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami,
  • bazy danych, technologie zespołów IT.

Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek, który w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 kierunek ten znalazł się na II miejscu pod względem liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w całej Polsce.


Zarządzanie inżynierskie - zdobyte umiejętności


Jako absolwent studiów z zarządzania inżynierskiego w Gdańsku uzyskujesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także wiedzę dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji. Wszystko to zostaje uzupełnione wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związaną z funkcjonowaniem systemów produkcyjnych oraz zastosowaniami technik informatycznych.

To, co cenię na tym kierunku studiów to kombinacja zarówno wiedzy inżynierskiej, jak i menedżerskiej, która pozwala rozwiązywać problemy wieloma praktycznymi sposobami.

W ramach prowadzonych przedmiotów są realizowane również projekty, które nauczyły mnie efektywnego planowania i zarządzania różnymi obszarami przedsięwzięć biznesowych. Studia dają możliwość przystosowania się do warunków panujących na rynku pracy. Wielu moich znajomych z roku już po pierwszych praktykach studenckich znalazło zatrudnienie w branży IT, marketingu czy finansach.

Spodziewam się, że uzyskany dyplom inżyniera Politechniki Gdańskiej będzie istotnym atutem w mojej dalszej karierze zawodowej.

Monika Wachowicz, studentka Zarządzania Inżynierskiego, specjalność Technologie informatyczne w zarządzaniu

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii daje możliwość rozwoju w wielu dziedzinach naukowych. Dzięki uczelni poznałem wiele programów komputerowych, mam możliwość podnoszenia swoich umiejętności dzięki uczestnictwu w wielu darmowych projektach.

Poznałem również wiele ciekawych i sympatycznych osób oraz nawiązałem cenne znajomości. Mój Wydział nie tylko daje możliwości nabywania wiedzy, ale uczestnictwa w wielu ciekawych imprezach wydziałowych takich jak piknik WZiE lub Technikalia. Jestem bardzo zadowolony z wyboru swoich studiów i poleciłbym każdemu bez wahania!

Krzysztof Lisiewicz, student Zarządzania Inżynierskiego 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oferuje wiele kierunków studiów, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, między innymi:

Sprawdź naszą ofertę i wybierz kierunek studiów dla siebie na jednej z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce!

Program studiów

Rekrutacja