Rethinking Economics | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia
Rethinking

Rethinking Economics Gdańsk – spójrz na ekonomię z innej perspektywy

To cykl spotkań o ekonomii - część ogólnoświatowego ruchu Rethinking Economics.

W ramach RE Gdańsk prowadzone są zarówno wykłady i seminaria, na których prezentowane są główne zagadnienia makroekonomiczne oraz prowadzone dyskusje na takie tematy jak inflacja, bezrobocie, dług publiczny, pieniądz, nierówności dochodowe, polityka pieniężna i polityka fiskalna, z perspektywy heterodoksyjnych szkół ekonomicznych. 

Wydarzenia wspiera również Fundacja im. Edwarda Lipińskiego działająca na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych.

Grupa Rethinking Economics Gdańsk:  Facebook
Więcej informacji o Rethinking Economics?  Manifest